Menu 

Yer Altı Deposu

Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İÇA’ nın direktifleriyle şehir imar sınırlarının genişletilmesi amacıyla, içişleri bakanlığının izniyle 24 köyü mahalle yaparak yapılanma ve şehir planlamasında büyük kolaylık sağlanmıştır.

Mahalle olan köylerdeki vatandaşların yerinde iş istihdamı içinde en uygun tarıma yönelik olduğu tespit edilmiştir. Bölgede ekonomik getirisi olmayan tarımsal ürünler yerine alternatif ürünler araştırılmıştır. Ürünlerin pazarlanması ve üretimi konusunda da teknik üniversite, il tarım müdürlüğü ve Bayrampaşa hal yönetiminden destek alınarak patates, kara havuç ve sarımsak bölge için uygun ürünler olduğu kanıtlanmıştır.

Bu ürünlerin depolanması gerekliliği düşünülerek Nevşehir örnek alınmış ve oradaki Tüf arazilerle Kütahya tüflerinin jeolojik ve teknik incelemeleri yapılarak bölgemizde elverişli tüf arazilerimiz tespit edilmiştir.

Kütahya belediyesi, belediye sınırları içerisinde tüf arazisinde 15.000 ton kapasitesi olan depoların yapım ihalesine çıkmıştır.

İhaleyi uygun fiyatlarla belediye şirketi Belde A.Ş almış ve Temmuz 2012 de depoları bitirerek teslim etmiştir.

Ayrıca belediye tabii soğuk hava depolarının çevre düzenlemesi, gerekli teçhizat, havalandırma , kantar, idari bina, ebatlama üniteleri vs gibi fonksiyonların da kullanıma uygun yaptırmak amacıyla yap işlet yoluyla ihale etmiştir.

İhale şehrimize tarımsal önderlik edecek olan firma tarafından alınmış ve çalışmalarına başlamıştır.

Depolarda ilk olarak patates, limon, narenciye ve sarımsak konulması düşünülmüştür.

Bölgeye Soğuk Hava Depolarını kazandırmanın sağlayacağı katkının yanı sıra Depolama maliyetini düşürmek Tarımsa! ürünlerin pazarlanmasına olumlu katkı sağlayacaktır. Enerji maliyeti çok düşük olan ve bina maliyetini 1/6 oranında düşüren farklı sertliklerdeki tüfleri oyarak oluşturulan Yer altı Doğal Soğuk Hava depoları ve ek olarak aynı yere yapılacak Yerüstü Soğuk Hava Depolan teknolojik donanımla birlikte ürün çeşidine göre istenilen değerlerde soğutma sağlayabilecektir.

Ayrıca farklı mevsim koşullarına rağmen depolanabilen ürünlerin katma değeri de yükselecektir. Yine çok önemli bir konu olan gıda güvenliği de bu proje ile birlikte sağlanacaktır. Kütahya Belediyesinin öncülük edeceği bu Proje örnek teşkil edecek, Lisanslı Soğuk Hava Depolarının bölgede başlayabilmesine de katkıda bulunacaktır. Özei sektöründe ilgisi ile Girişimcilik ve Rekabet edilebilirlik gelişecektir. Bu etkileşim beraberinde sürdürülebilir istihdamı da getirecektir.

; Bölgenin özei konumundan kaynaklı Tüf yapının oyularak Yeraltı Doğal Soğu* Hava Depolarının ve Yerüstü Soğuk Hava Depolarının hizmete sunulması Bölgede Tanma Dayalı Sanayinin modemize edilerek yenilikçi kapasitesinin arttırılmasına katkıda bulunacaktır.

Yine bu Depoların Teknolojik altyapılarının geliştirilmesi ile Gıda güvenliği sağlanacak zira uygun şartlarda depolanan üründe kaiitatif ve kantitatif (nitelik ve miktar) kayıpıar ortadan kalkacaktır. Böylelikle üretici ve tüketici bundan zarar görmeyecektir

 

©2013 Belde A.Ş. | Tüm hakları saklıdır | Design by Bukkasoft